MAKALELER

YURTİÇİ YAYINLAR

Vergi Dünyası Dergisi Yayınları

BAĞIŞ VE YARDIMLARIN VERGİSEL BOYUTU II (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ’NDE, EKİM 2020 SAYISINDA YAYIMLANMIŞTIR.)

BAĞIŞ VE YARDIMLARIN VERGİSEL BOYUTU I (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ’NDE, EYLÜL 2020 SAYISINDA YAYIMLANMIŞTIR.)

KORONA VİRÜSÜN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ İLE MÜCADELEDE ALTERNATİF ÇÖZÜM ÖNERİLERİ “Virüse Karşı Tam Saha Pres”  (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ’NDE, MAYIS 2020 SAYISINDA YAYIMLANMIŞTIR.)

TÜM YÖNLERİYLE HUZUR HAKKI (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ’NDE, AĞUSTOS 2019 SAYISINDA YAYIMLANMIŞTIR.)

KONKORDATO VE ALACAKLARIN AKIBETİ (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ’NDE, OCAK 2019 SAYISINDA YAYIMLANMIŞTIR.)

BELİRLİ SÖZLEŞMELERİN DÖVİZ CİNSİNDEN VEYA DÖVİZE ENDEKSLİ OLARAK DÜZENLENME YASAĞI (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ’NDE, KASIM 2018 SAYISINDA YAYIMLANMIŞTIR.)

VERGİ UYGULAMASINDA KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER VE MALİ KARIN TESPİTİ (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ’NDE, ARALIK 2012 SAYISINDA YAYIMLANMIŞTIR.)

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE GELİRİN YENİDEN DAĞILIMI AÇISINDAN KAMUSAL HARCAMA POLİTİKALARININ ANALİZİ – II ( VERGİ DÜNYASI DERGİSİ’NDE, AĞUSTOS 2009 SAYISINDA YAYIMLANMIŞTIR.)

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE GELİRİN YENİDEN DAĞILIMI AÇISINDAN KAMUSAL HARCAMA POLİTİKALARININ ANALİZİ-I (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ’NDE, HAZİRAN 2009 SAYISINDA YAYIMLANMIŞTIR.)

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA BİLGİ TOPLAMA MÜESSESESİ II (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ’NDE, MART 2009 SAYISINDA YAYIMLANMIŞTIR.)

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA BİLGİ TOPLAMA MÜESSESESİ I (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ’NDE, ŞUBAT 2009 SAYISINDA YAYIMLANMIŞTIR.)

AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERLE İLGİLİ ÖZEL HALLER (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ’NDE, ARALIK 2008 SAYISINDA YAYIMLANMIŞTIR.)

SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ BEYAN ESASLARI VE VERGİLENMESİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ’NDE, ARALIK 2007 SAYISINDA YAYIMLANMIŞTIR.)

OECD ÜLKELERİNDE SON YILLARDA GERÇEKLEŞTİRİLEN VERGİ REFORMLARIN ORTAK NİTELİKLERİ (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ’NDE, HAZİRAN 2007 SAYISINDA YAYIMLANMIŞTIR.)

OECD TÜRKİYE EKONOMİK RAPORU 2006 (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ’NDE, OCAK 2007 SAYISINDA YAYIMLANMIŞTIR.)

İŞLETMELERDE KULLANILAN STAND VE TABELA HARCAMALARININ GİDER MAHİYETİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ’NDE, EKİM 2005 SAYISINDA YAYIMLANMIŞTIR.)

Yaklaşım Dergisi Yayınları

YURTDIŞI YAYINLAR

World Finance Yayınları

YDA GROUP: TAKING A PIONEERING APPROACH TO PROJECT FINANCE IN TURKEY (WORLD FINANCE DERGİSİ’NDE, HAZİRAN 2017 SAYISINDA YAYIMLANMIŞTIR. Erişim: www.worldfinance.com)

YDA CONSTRUCTION BUILDS INVESTOR CONFIDENCE (WORLD FINANCE DERGİSİ’NDE, ARALIK 2016 SAYISINDA YAYIMLANMIŞTIR. Erişim: www.worldfinance.com)

Bonds&Loans Yayınları

PUSHING THE LIMITS ON BOND PRICING, TENORS, YDA SETS NEW BENCHMARK FOR TURKEY (BONDS&LOANS DERGİSİ’NDE, ŞUBAT 2017 SAYISINDA YAYIMLANMIŞTIR. Erişim: www.bondsloans.com)

Anahtar Kelimeler İlgili Sayfa
·         Amortisman Oranları, Faydalı Bilgiler
·         Amortisman Sınırı, Faydalı Bilgiler
·         Amortisman, Sirkülerler
·         Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler (ATİK), Sirkülerler
·         Ar-Ge Destekleri, Sirkülerler
·         Ar-Ge Merkezi, Sirkülerler
·         Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarları, Faydalı Bilgiler
·         Arsa Karşılığı İnşaat İşleri, Sunumlar
·         Asgari Geçim İndirimi, Faydalı Bilgiler
·         Asgari Ücret, Faydalı Bilgiler
·         Bağış ve Yardımlar, Makaleler
·         Bağış, Makaleler
·          Konut,  Tabi Olmanın Genel Şartları, Faydalı Bilgiler
·         Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları, Faydalı Bilgiler
·         Beyanname Verme Süreleri, Faydalı Bilgiler
·         Bilgi Toplama Müessesesi, Makaleler
·         Bilgi Toplama, Makaleler
·         Bina İnşaat Maliyet Bedelleri, Faydalı Bilgiler
·         Binek Oto Gider Kısıtlaması, Sirkülerler
·         Çevre Temizlik Vergisi Tutarları, Faydalı Bilgiler
·         Çevre Temizlik Vergisi, Faydalı Bilgiler
·         Damga Vergisi Kesintileri, Faydalı Bilgiler
·         Damga Vergisi, Faydalı Bilgiler
·         Defter Tasdik Zamanı, Faydalı Bilgiler
·         Defter Tutma Hadleri, Faydalı Bilgiler
·         Değer Artış Kazancı İstisna Tutarı, Faydalı Bilgiler
·         Değerli Kağıt Bedelleri, Faydalı Bilgiler
·         Değerli Konut Vergisi, Faydalı Bilgiler
·         Değersiz Alacaklar, Sirkülerler
·         Demirbaş Sınırı, Faydalı Bilgiler
·         Demirbaş ve Amortisman Sınırı, Faydalı Bilgiler
·         Dijital Hizmet Vergisi, Faydalı Bilgiler
·         Dijital Pazar, Sirkülerler
·         Dijital Pazara Giriş, Sirkülerler
·         Dijital Pazara Girişte Devlet Destekleri, Sirkülerler
·         Ek Mali Tablolar, Sirkülerler
·         Elektronik Ortam, Sirkülerler
·         Elektronik Ortamda Beyannamesini Göndermeye Yetkili Olanların Listesi, Faydalı Bilgiler
·         Engellilik İndirimi Tutarları, Faydalı Bilgiler
·         Engellilik İndirimi, Faydalı Bilgiler
·         E-Tebligat, Sirkülerler
·         Faiz Geliri, Sirkülerler
·         Faiz, Sirkülerler
·         Fatura Düzenleme Sınırı, Faydalı Bilgiler
·         Fatura, Faydalı Bilgiler
·         Fesih Yasağı, Sirkülerler
·         Finansal Kiralama (Leasing), Sirkülerler
·         Form BA/BS, Sirkülerler
·         Gecikme Zammı Oranları, Faydalı Bilgiler
·         Gecikme Zammı, Faydalı Bilgiler
·         Geçici Vergi Oranları, Faydalı Bilgiler
·         Geçici Vergi, Faydalı Bilgiler
·         Gelir Vergisi Beyannamesi, Faydalı Bilgiler
·         Gelir Vergisi Tarifesi, Faydalı Bilgiler
·         Gelir Vergisi, Sirkülerler
·         Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri, Sirkülerler
·         Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP), Sirkülerler
·         Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi, Sirkülerler
·         Gider Kısıtlaması, Sirkülerler
·         Gider Pusulası, Sirkülerler
·         Güncel Amortisman Oranları, Faydalı Bilgiler
·         Güncel Hadler, Sirkülerler
·         Güncel Oranlar, Sirkülerler
·         Gündelik Tutarları, Faydalı Bilgiler
·         Hadler, Sirkülerler
·         Harcırah, Sirkülerler
·         Huzur Hakkı, Makaleler
·         İade İşlemleri, Tasdik ve Raporlama Hizmetleri
·         İdari Para Cezaları, Sirkülerler
·         İhracat Bedelleri, Sirkülerler
·         İhracat Gelirleri, Sirkülerler
·         İhracat Genelgesi, Sirkülerler
·         İhracatta Götürü Gider, Sirkülerler
·         İşsizlik Sigortası Kanunu, Sirkülerler
·         İşsizlik Sigortası Primi, Sirkülerler
·         İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası, Sirkülerler
·         Kamusal Harcama Politikası, Makaleler
·         Kanun Yolundan Vazgeçme, Sirkülerler
·         Kanunen Kabul Edilmeyen Gider, Sirkülerler
·         Kâr Dağıtımı Kısıtlaması, Sirkülerler
·         Kâr Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin Özel Hadler, Faydalı Bilgiler
·         Kâr Yedekleri, Sirkülerler
·         Katma Değer Vergisi Beyannamesi, Faydalı Bilgiler
·         Katma Değer Vergisi, Faydalı Bilgiler
·         Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Oranları, Faydalı Bilgiler
·         KDV İade, Tasdik ve Raporlama Hizmetleri
·         Kıdem Tazminatı Tavanı, Faydalı Bilgiler
·         Kıdem Tazminatı, Sirkülerler
·         Kısa Çalışma Ödeneği, Sirkülerler
·         KKDF Oranları, Faydalı Bilgiler
·         KOBİ Destekleri, Sirkülerler
·         Konkordato, Haberler
·         Kur Farkı, Sirkülerler
·         Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Faydalı Bilgiler
·         Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) 5/1-(e), İştirak Hissesi, Sirkülerler
·         Kurumlar Vergisi, Faydalı Bilgiler
·         Mali Tablolar, Sirkülerler
·         Mesken Kira Gelirinde İstisna Tutarları, Faydalı Bilgiler
·         Mevduat Faizi, Sirkülerler
·         Mikro İhracat, Sirkülerler
·         Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları, Faydalı Bilgiler
·         Motorlu Taşıtlar Vergisi, Faydalı Bilgiler
·         MTV Tutarları, Sirkülerler
·         Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, Faydalı Bilgiler
·         Nakdi Ücret Desteği, Ücret Desteği, Sirkülerler
·         Nakit Sermaye Artırımı İndirimi, Sirkülerler
·         Nev’i Değişiklik, Sirkülerler
·         Onaylanmış Kişi Belgesi, Sirkülerler
·         Onaylanmış Kişi Statüsü, Sirkülerler
·         Onaylanmış Kişi, Sirkülerler
·         Oranlar, Sirkülerler
·         Öğrencilere Verilen Burslar, Sirkülerler
·         Özel Usulsüzlük Cezaları, Sirkülerler
·         Özel Usulsüzlük, Sirkülerler
·         Pay Defteri, Sirkülerler
·         Reeskont Faiz Oranı, Sirkülerler
·         Reeskont, Sirkülerler
·         Serbest Meslek Kazancı, Sirkülerler
·         Sermaye Artırımı, Sirkülerler
·         SGK Taban ve Tavan Sınırı, Faydalı Bilgiler
·         Sigorta Prim Desteği, Sirkülerler
·         Sözleşmelerin Döviz Cinsinden Düzenlenme Yasağı, Sirkülerler
·         Stajyer Çalıştırma Zorunluluğu, Sirkülerler
·         Stand ve Tabela Harcamaları, Makaleler
·         Stopaj / Tevkifat, Sirkülerler
·         Şüpheli Alacaklar, Sirkülerler
·         Tam Tasdik, Tasdik ve Raporlama Hizmetleri
·         Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası, Faydalı Bilgiler
·         Tebligat, Sirkülerler
·         Tecil Faizi Oranları, Sirkülerler
·         Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Sirkülerler
·         Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Sirkülerler
·         Tevkifat, Sirkülerler
·         Tevkifat Oranları, Sirkülerler
·         Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul Kıymet ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı, Faydalı Bilgiler
·         Transfer Fiyatlandırması, Sunumlar
·         Turizm Payı, Sirkülerler
·         Usulsüzlük Cezaları, Sirkülerler
·         Usulsüzlük, Sirkülerler
·         Ücretsiz İzin, Sirkülerler
·         Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Oranları, Faydalı Bilgiler
·         Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, Faydalı Bilgiler
·         Veraset ve İntikal Vergisi, Faydalı Bilgiler
·         Vergi Beyannamelerinde Uygulanan Damga Vergisi Tutarları, Faydalı Bilgiler
·         Vergi Cezaları, Sirkülerler
·         Vergi İncelemeleri Mükellef Hakları, Sunumlar
·         Vergi İncelemeleri, Sunumlar
·         Vergi İndirimi, İndirimler
·         Vergi İstisnası, İndirimler
·         Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar, Faydalı Bilgiler
·         Vergi Reformları, Makaleler
·         Vergi Türü Kodları, Faydalı Bilgiler
·         Vergi, Sirkülerler
·         Vergiye Uyumlu Mükellefler İçin %5’lik Vergi İndirimi, Sirkülerler
·         Yardım, Makaleler
·         Yemek Bedeli İstisna Tutarları, Faydalı Bilgiler
·         Yemek Bedeli İstisnası, Faydalı Bilgiler
·         Yeniden Değerleme Oranları, Faydalı Bilgiler
·         Yeniden Değerleme, Faydalı Bilgiler
·         Yenileme Fonu, Sirkülerler
·         Yetkilendirilmiş Yükümlü Belgesi, Sirkülerler
·         Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü, Sirkülerler
·         Yetkilendirilmiş Yükümlü, Sirkülerler
·         Yıllık Faaliyet Raporu, Sirkülerler
·         Yol Masrafı, Sirkülerler
·         Yönetim Kurulu Karar Defteri. Sirkülerler