MAKALELER

YURTİÇİ YAYINLAR

Vergi Dünyası Dergisi Yayınları

BAĞIŞ VE YARDIMLARIN VERGİSEL BOYUTU II (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ’NDE, EKİM 2020 SAYISINDA YAYIMLANMIŞTIR.)

BAĞIŞ VE YARDIMLARIN VERGİSEL BOYUTU I (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ’NDE, EYLÜL 2020 SAYISINDA YAYIMLANMIŞTIR.)

KORONA VİRÜSÜN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ İLE MÜCADELEDE ALTERNATİF ÇÖZÜM ÖNERİLERİ “Virüse Karşı Tam Saha Pres”  (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ’NDE, MAYIS 2020 SAYISINDA YAYIMLANMIŞTIR.)

İŞLETMELERDE KULLANILAN STAND VE TABELA HARCAMALARININ GİDER MAHİYETİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ’NDE, EKİM 2005 SAYISINDA YAYIMLANMIŞTIR.)

OECD TÜRKİYE EKONOMİK RAPORU 2006 (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ’NDE, OCAK 2007 SAYISINDA YAYIMLANMIŞTIR.)

OECD ÜLKELERİNDE SON YILLARDA GERÇEKLEŞTİRİLEN VERGİ REFORMLARIN ORTAK NİTELİKLERİ (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ’NDE, HAZİRAN 2007 SAYISINDA YAYIMLANMIŞTIR.)

SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ BEYAN ESASLARI VE VERGİLENMESİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ’NDE, ARALIK 2007 SAYISINDA YAYIMLANMIŞTIR.)

AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERLE İLGİLİ ÖZEL HALLER (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ’NDE, ARALIK 2008 SAYISINDA YAYIMLANMIŞTIR.)

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA BİLGİ TOPLAMA MÜESSESESİ I (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ’NDE, ŞUBAT 2009 SAYISINDA YAYIMLANMIŞTIR.)

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA BİLGİ TOPLAMA MÜESSESESİ II (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ’NDE, MART 2009 SAYISINDA YAYIMLANMIŞTIR.)

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE GELİRİN YENİDEN DAĞILIMI AÇISINDAN KAMUSAL HARCAMA POLİTİKALARININ ANALİZİ-I (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ’NDE, HAZİRAN 2009 SAYISINDA YAYIMLANMIŞTIR.)

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE GELİRİN YENİDEN DAĞILIMI AÇISINDAN KAMUSAL HARCAMA POLİTİKALARININ ANALİZİ – II ( VERGİ DÜNYASI DERGİSİ’NDE, AĞUSTOS 2009 SAYISINDA YAYIMLANMIŞTIR.)

VERGİ UYGULAMASINDA KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER VE MALİ KARIN TESPİTİ (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ’NDE, ARALIK 2012 SAYISINDA YAYIMLANMIŞTIR.)

BELİRLİ SÖZLEŞMELERİN DÖVİZ CİNSİNDEN VEYA DÖVİZE ENDEKSLİ OLARAK DÜZENLENME YASAĞI (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ’NDE, KASIM 2018 SAYISINDA YAYIMLANMIŞTIR.)

KONKORDATO VE ALACAKLARIN AKIBETİ (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ’NDE, OCAK 2019 SAYISINDA YAYIMLANMIŞTIR.)

TÜM YÖNLERİYLE HUZUR HAKKI (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ’NDE, AĞUSTOS 2019 SAYISINDA YAYIMLANMIŞTIR.)

Yaklaşım Dergisi Yayınları

YURTDIŞI YAYINLAR

World Finance Yayınları

YDA CONSTRUCTION BUILDS INVESTOR CONFIDENCE (WORLD FINANCE DERGİSİ’NDE, ARALIK 2016 SAYISINDA YAYIMLANMIŞTIR. Erişim: www.worldfinance.com)

YDA GROUP: TAKING A PIONEERING APPROACH TO PROJECT FINANCE IN TURKEY (WORLD FINANCE DERGİSİ’NDE, HAZİRAN 2017 SAYISINDA YAYIMLANMIŞTIR. Erişim: www.worldfinance.com)

Bonds&Loans Yayınları

PUSHING THE LIMITS ON BOND PRICING, TENORS, YDA SETS NEW BENCHMARK FOR TURKEY (BONDS&LOANS DERGİSİ’NDE, ŞUBAT 2017 SAYISINDA YAYIMLANMIŞTIR. Erişim: www.bondsloans.com)