Denetim Hizmetleri

Yolsuzluk ve Suistimal Denetimleri

Firmamızca, yolsuzluk ve suistimal denetimlerinde, hile, yolsuzluk ve suistimali tespit edilmesi ve bu sorunların ortaya çıkmasını engelleyecek mekanizmaların üretilmesi ve bunları hayata geçirilmesi konularına yönelik denetim ve raporlama hizmeti sunulmaktadır.